พนักงาน

สิ่งที่ต้องพิจารณา ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

พนักงาน ถือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นๆ หากได้พนักงานที่ดีที่เหมาะกับงานที่ทำอยู่แล้วจะยิ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว พนักงานจึงมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจสำคัญไม่ต่างจากลูกค้าเลย ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้เหมาะกับธุรกิจจึงมีความสำคัญมากเพราะต้องใช้บรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ดีในการพิจารณาซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้

1.มีความรู้ที่ตรงกับงาน

อันดับแรกที่ต้องใช้ในการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานใหม่ก็คือความรู้ ซึ่งความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้ที่บุคคลดังกล่าวมีตรงกับงานที่เราทำอยู่หรือไม่ ไม่ใช่ว่ามีความรู้แค่ฉาบฉวยและไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง เพราะฉะนั้นก่อนรับใครเข้ามาทำงานผู้ประกอบการต้องมีความมั่นใจเสียก่อนว่าพนักงานคนดังกล่าวเขามีความรู้ที่ตรงกับงานได้จริงๆ ซึ่งอาจมีการตรวจวัดก่อนการทำงานจริงก่อนก็ได้ หรือให้ทดลองงานก่อน วิธีนี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการพิจารณาเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน

2.เลือกจากประสบการณ์

ประสบการณ์ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน เป็นบรรทัดฐานในการเลือกพนักงานเข้ามาทำงานที่บริษัททั่วไปใช้กัน เพราะผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วจะมีความสามารถและไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าบุคคลที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งบริษัทไม่ต้องมาเสียเวลาในการสอนวิธีการทำงานให้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นประสบการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนสมบัติที่ใช้พิจารณาในการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน

3.ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบถือเป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนกันในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรหรือบริษัทเพราะคนที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์จะเป็นคนที่มีความจริงใจกับบริษัทและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งคนที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีมาตรฐานในการทำงานสูงและยังเป็นคนที่สามารถไว้วางใจให้ดูแลในส่วนที่สำคัญแทนได้ในบางโอกาส อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์นี้เป็นสิ่งที่ตรวจสอบยาก ผู้ประกอบการสามารถสังเกตได้ในช่วงที่ให้ทดลองงานแทน

4.สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาถือเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาพนักงานใหม่เข้าทำงานเพื่อที่จะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานในบริษัทผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากทางสถาบันของพนักงานให้ดีเสียก่อนเพื่อความมั่นใจ

5.ลักษณะบุคลิกภาพ

การเลือกพนักงานเข้าทำงานบุคลิกภาพก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย ซึ่งบุคลิกภาพที่กล่าวมาไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่หน้าตาดี แต่ให้ดูว่ามีมารยาททั้งการพูดและการปฏิบัติหรือไม่ รู้จักกาลเทศะ แต่งตัวดี ดูสะอาดเรียบร้อยเป็นที่น่าเชื่อถือแค่นี้ก็พอ

และนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณา ในการคัดเลือก พนักงาน ใหม่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ หากพบว่าพนักงานที่คุณเลือกมีคุณสมบัติครบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณจะได้รับพนักงานที่ดีเข้ามาทำงานในองค์กรของคุณ

 

ขอขอบคุณ : https://nudecelebsfree.info

 

 

 

ทำธุรกิจ

คิดจะทำธุรกิจ ต้องเลือกอย่างไร ให้ได้ธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง

ทำธุรกิจ ปัจจุบันต้องยอมรับว่า คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเป็นนายตัวเองมากขึ้นลูกน้อง ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง

อ่านต่อ »
ทำธุรกิจ

คิดจะทำธุรกิจ ต้องเลือกอย่างไร ให้ได้ธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง

ทำธุรกิจ ปัจจุบันต้องยอมรับว่า คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเป็นนายตัวเองมากขึ้นลูกน้อง ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง

อ่านต่อ »