วิเคราะห์

SWOT Analysis คืออะไร ทำไมจึงสำคัญต่อการทำธุรกิจ

วิเคราะห์ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของการทำธุรกิจนั้นๆ เป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กรหรือหน่วยงานในการทำงานเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็ง จุดด้อยและจุดเด่นอย่างไรเพื่อที่จะได้นำไปแก้ไขและพัฒนาองค์กรนั้นๆ สู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

SWOT Analysis คืออะไร?

ในปัจจุบัน SWOT ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย SWOT ถูกใช้งานครั้งแรกในมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1960 เมื่อมีผู้บริหารคนหนึ่งได้นำเทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท หลังจากนั้นหลายๆ บริษัทจึงได้นำ SWOT มาใช้ในกิจการและธุรกิจจนแพร่หลายทั่วโลก การที่ SWOT ได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้เนื่องจากว่า SWOT สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจและองค์กร จึงได้รับความนิยมจวบจนถึงทุกวันนี้

ประโยชน์ในการใช้ SWOT วิเคราะห์

วิเคราะห์SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ว่า อิทธิพลมีผลต่อการดำเนินองค์กรอย่างไร ในองค์กรมีจุดอ่อนจุดจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถของภายในถูกใช้ประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมาย และในส่วนจุดอ่อนจะเป็นลักษณะของภายในองค์กรซึ่งอาจทำลายผลการดำเนินการได้  การใช้ SWOT มาเพื่อช่วยวิเคราะห์ จะเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์เพื่อที่องค์กรนั้นๆ จะได้มีแนวทางพัฒนาขึ้นไปสู่แนวทางที่เหมาะสม

ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ของ SWOT นั้นจะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกโดยจะมีขั้นตอนดังนี้

  • การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strengths)

เป็นการแสดงข้อดีหรือความแข็งแกร่งในกิจการ โดยพิจารณาทางด้านทรัพยากรและความสามารถทางการแข่งขัน ได้แก่ให้ความสะดวกในด้านเวลาแก่ลูกค้า เช่น อยู่ในย่านชุมชน ลูกค้าเข้าถึงง่าย เดินทางสะดวกมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย สะดวกซื้อและมีเพียงพอ ร้านสะอาด ได้มาตรฐาน ลูกค้าเชื่อถือ ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับทั่วไป ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีบริการที่เหนือคู่แข่ง แข็งแกร่งด้านการผลิต ได้ต้นทุนที่ถูก ผลิตภัณฑ์เหนือคู่แข่ง เป็นผู้นำด้านเทคโนฯ นวัตกรรมและผู้นำตลาดเป็นต้น

  • จุดอ่อน(Weaknesses)

บริการไม่ดี  ล่าช้า ลูกค้าเบื่อหน่ายกลยุทธ์ไม่ชัดเจนอุปกรณ์ล้าสมัยขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภาพพจน์ ตราสินค้าชื่อเสียงอ่อน มีหนี้สินมากมาย ไม่มีที่จอดรถ

  • โอกาส(Opportunities)

ค่านิยมผู้ซื้อ ต้องการความสะดวกสบาย การทำงานในแต่ละวันเคร่งเครียด รถติด น่าเบื่อ ชอบแวะซื้อโดยไม่ต้องรอในรถ ประชากรเพิ่ม กำลังซื้อย่อมเพิ่มตาม ค่านิยมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เช่น การแต่งตัว การเปิดเผยตัว วิถีชีวิต ชอบสบายเช่นร้านที่เปิดแอร์ ไม่ชอบต่อรองราคา(เสียเวลา) คู่แข่งทำไม่ได้หรือตามไม่ทัน นโยบายรัฐส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและภาษี

  • อุปสรรค(Threats)

เป็นข้อเสียเปรียบหรือข้อจำกัดจากภายนอก ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค เช่น มีสินค้าปลอมแปลงและขายต่ำกว่า รัฐไม่จริงจังในการปราบเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการเปิดสินเชื่อจำนวนมาก เสี่ยงต่อหนี้สูญการแข่งขันสูง ต้องปรับตัวตลอดเวลา กลยุทธ์คู่แข่งเปลี่ยนไป ทั้งโฆษณา การส่งเสริมการขายและราคา อุปสรรคของสินค้าที่ตกรุ่น มีรุ่นใหม่มาแทน

สรุปก็คือ SWOT คือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของการทำธุรกิจนั้นๆ หรือองค์การนั้นๆ เพื่อที่จะได้รู้ปัญหาและนำมาพัฒนาองค์กรและธุรกิจให้มีการพัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมนั่นเอง

 

ขอขอบคุณ : https://nudecelebsfree.info

ทำธุรกิจ

คิดจะทำธุรกิจ ต้องเลือกอย่างไร ให้ได้ธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง

ทำธุรกิจ ปัจจุบันต้องยอมรับว่า คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเป็นนายตัวเองมากขึ้นลูกน้อง ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง

อ่านต่อ »
เอเจนซี่

เหตุผลที่ควรจ้าง เอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ ในการทำธุรกิจ

เอเจนซี่ ในยุคปัจจุบันใครๆ ก็สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ ทำให้เกิดธุรกิจขายของออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย แต่คำถามคือการทำธุรกิจของเราจำเป็นจะต้องใช้บริการจ้าง

อ่านต่อ »
ทำธุรกิจ

คิดจะทำธุรกิจ ต้องเลือกอย่างไร ให้ได้ธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง

ทำธุรกิจ ปัจจุบันต้องยอมรับว่า คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเป็นนายตัวเองมากขึ้นลูกน้อง ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง

อ่านต่อ »
เอเจนซี่

เหตุผลที่ควรจ้าง เอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ ในการทำธุรกิจ

เอเจนซี่ ในยุคปัจจุบันใครๆ ก็สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ ทำให้เกิดธุรกิจขายของออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย แต่คำถามคือการทำธุรกิจของเราจำเป็นจะต้องใช้บริการจ้าง

อ่านต่อ »